Ryggont Deppig Dagens livsstil ställer stora krav på individen
både i yrkeslivet och socialt. För att klara dessa
yttre krav och samtidigt bevara och utveckla sin person kan det vara klokt att ta professionell hjälp.Med akupunktur och  shiatsuterapi erbjuder jag ett sådant stöd till personer som har behov av fysisk och själslig behandling